Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn in de meeste gevallen van toepassing als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. In het geval van chronische aandoeningen (zie op www.zorgvergoeding.com/consument voor meer informatie) vallen de eerste 20 behandelingen niet onder de basisverzekering, maar kunnen deze wel gedekt zijn als u een aanvullende verzekering heeft, die minimaal deze 20 behandelingen vergoed. De secretaresse van de praktijk kan u daar in adviseren.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patiënten zonder aanvullende verzekering.
Basis fysiotherapie code 1000
 €35,00
Fysiotherapie aan huis code 1001
 €46,00
 Screening DTF *) code 1850
€ 13,00
Intake DTF *) code 1864
 €46,00
Psychosomatische fysiotherapie 1750
 €39,50
Intake na verwijzing code 1870
 €46,00
Zitting Manuele Therapie 1200
 €47,00
Fysiotherapeutisch consult code 1400
 €61,50
Extra lange zitting code 1700
 €46,00
Oedeemfysiotherapie code 1500
 €51,00
Oedeemfysiotherapie aan huis code 1501
 €62,00

*) DTF = Directe toegang naar de fysiotherapeut, zonder verwijzing van een arts.
De behandelingen die niet worden vergoed door uw verzekeraar dienen bij elke behandeling contant/per pin betaald te worden.