Nasredin Haddouch

NasredinIk ben geboren in 1976 te Beni-Sidel (Marokko). Ik ben daarmee van Marokkaanse afkomst, spreek goed Berbers en in mindere mate Arabisch en ik heb ervaren dat dit voor de wijk Overvecht een goede uitkomst is.

Doordat Overvecht een kleurrijke samenstelling heeft in de wijk, kan ik zelf ook wat kleur toevoegen in de zorg. De zorg is erg dynamisch en blijft zich ontwikkelen en ik vind het ook erg belangrijk dat ik als hulpverlener mijzelf hierin blijf prikkelen door het volgen van scholing, cursussen en mijn behandeling afstem op de huidige evidentie, zodat de behandelingen evidence based (wetenschappelijk onderbouwd) gegrond zijn.

Elke therapeut binnen onze praktijk heeft een eigen specialisatie waardoor u de best mogelijke zorg krijgt. Enkele jaren terug heb ik als specialisatie de master opleiding tot Orthopedisch Manueel Therapeut aan de Hogeschool Utrecht gevolgd en ik ben in 2010 afgestudeerd.
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. (bron: nvmt).
Vervolgens wordt de behandeling gevolgd door medische trainingstherapie gericht op het waarborgen en verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënt alsook de herwonnen beweeglijkheid te behouden middels specifieke oefeningen.

Als student aan de Professional Master Orthopedische Manuele Therapie is mijn interesse in de afrondingsfase van de opleiding uitgegaan naar schouderklachten. Voor mijn afstudeerproject heb ik een narrative review geschreven met als titel:”Klinische testen ter diagnostiek van impingement bij schouderklachten”.In de review worden relevante testen beschreven welke onderbouwd zijn vanuit de actuele evidentie. Als implementatieproduct heb ik een algoritme geïmplementeerd binnen de praktijk in het “Eerstelijns Centrum Carnegiedreef”, wat het klinisch redeneren van de fysiotherapeut zal ondersteunen bij de diagnostiek van schouderimpingement.

Ik heb ook enige jaren gewerkt als adviseur voor arbeid en gezondheid(bedrijfsfysiotherapie) binnen het bedrijfsleven. Tijdens mijn afstuderen aan de Hogeschool Rotterdam in juli 2001, heb ik een scriptie geschreven over de fysiotherapeut, welke gezien kan worden als begeleider van gedragsveranderingsprocessen welke weer gekoppeld werden aan RSI. Het is erg interessant om arbeidsgerelateerde klachten te behandelen omdat hierbij zowel de werkplek als houdings- en bewegingsgedrag alsook de psychosociale factoren een belangrijke rol vervullen voor het onstaan en het in stand houden van gezondheidsklachten.

Gevolgde cursussen/opleidingen:
Rug- en nekscholing (STEP)
RSI-cursus (triggerpointtreatment)
Adviseur voor Arbeid en Gezondheid (bedrijfsfysiotherapie)
NORSI-consultancy
Dry Needling
Professional Master, Orthopedische Manuele Therapie

Ik werk op maandag en woensdag op de locatie Gagelhof, Nigerdreef 401.