Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn in de meeste gevallen van toepassing als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. In het geval van chronische aandoeningen (zie op www.zorgvergoeding.com/consument voor meer informatie) vallen de eerste 20 behandelingen (2013) niet onder de basisverzekering, maar kunnen deze wel gedekt zijn als u een aanvullende verzekering heeft, die minimaal deze 20 behandelingen vergoed. De secretaresse van de praktijk kan u daar in adviseren.

De volgende tarieven worden gehanteerd voor patiënten zonder aanvullende verzekering.
Basis fysiotherapie code 1000
 €30,00
Fysiotherapie aan huis code 1001
 €40,00
 Screening DTF *) code 1850
 €10,00
Intake na screening code 1860
 €30,00
Psychosomatische fysiotherapie 1750
 €35,00
Intake na verwijzing code 1870
 €36,75
Zitting Manuele Therapie 1200
 €40,00
Fysiotherapeutisch consult code 1400
 €55,00
Extra lange zitting code 1700
 €40,00
Oedeemfysiotherapie code 1500
 €45,00
Oedeemfysiotherapie aan huis code 1501
 €55,00

*) DTF = Directe toegang naar de fysiotherapeut, zonder verwijzing van een arts.
De behandelingen dienen bij elke behandeling contant betaald te worden.